Về B Coaching

B Coaching ra đời với một sứ mệnh nhất quán: giúp các cấp quản lý doanh nghiệp Việt không ngừng nâng cao năng lực quản trị và giúp chấn hưng tinh thần doanh nhân nhằm đạt được sự giàu có tài chính, tinh thần, trí tuệ để đóng góp tích cực cho đất nước phồn vinh.

Tâm nguyện của B Coaching là TẬN TỤY biến TINH HOA quản trị thành THỰC TIỄN áp dụng để giúp khách hàng thành công.

Tham khảo thêm

các khóa huấn luyện sắp khai giảng

Stt Khóa học (offline HCM) Thời gian diễn ra Link tham khảo
1 Winning Business Model

01 & 02/03/2024;

04 & 05/10/2024

Tham khảo chi tiết
2 B2B Sales Master

23 & 24/03/2024;

12 & 13/07/2024;

20 & 21/12/2024

Tham khảo chi tiết
3 Xây dựng sales team thiện chiến

12 & 13/04/2024;

20 & 21/09/2024

 
4 Winning Business Strategy

17 & 18/05/2024;

29 & 30/11/2024

Tham khảo chi tiết
5 Sales Coaching 06 & 07/09/2024 Tham khảo chi tiết
6 B2B Marketing

04 & 15/06/2024;

01 & 02/11/2024

 

Cam kết của chúng tôi

Định hướng

Giúp doanh nghiệp định hướng tầm nhìn, xác định mục tiêu kinh doanh rõ ràng chi tiết

Công cụ

Cung cấp công cụ thực thi dễ áp dụng và hiệu quả cao

Đồng hành

Đồng hành cùng doanh nghiệp giúp thực hiện các hoạt động mang lại kết quả vượt trội

MR COACH LÂM BÌNH BẢO

Tổng Giám Đốc B Coaching

MBA Đại Học Công Nghệ Sydney, Australia BSc Đại học Bách Khoa Kiev, Ucraina

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

Ý KIẾN HỌC VIÊN

Đừng để thị trường trở nên khắc nghiệt, chỉ cạnh tranh về giá thì bạn mới đi tìm giải pháp. Đáp án có thể nằm trong khóa huấn luyện về mô hình và chiến lược kinh doanh như trong trường hợp của tôi

Nguyễn Hà Như Liễu / CEO Đồng Phục Hoa Tay

Sau 20 năm làm kinh doanh mới chịu cắp sách đi học bài bản, may gặp đúng Thầy, chữa đúng bệnh. Khóa Coaching của anh Lâm Bình Bảo đã làm thay đổi tư duy mình rất nhiều

Nguyễn Mạnh Hiến / CEO Công Ty CP KHKT Phượng Hải

Tôi ngộ ra nhiều điểm hay của Playing to Win. Tôi vận dụng và cảm thấy bức tranh của việc kinh doanh rõ ràng hơn, đi nhanh đến mục tiêu.

Hà Quang Huy / CEO Unison

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HUẤN LUYỆN