business bcoaching

 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH BẰNG GIÁ TRỊ

Mục tiêu :

Giúp các doanh nghiệp SME xây dựng Hệ Thống Kinh Doanh Bằng Giá Trị (Value Based Business System) nhằm phát triển vững chắc, mạnh mẽ và bền vững.

4 Lợi ích: Bằng cơ chế coaching đồng hành, chương trình giúp các công ty:

Trang bị tư duy hệ thống trong kinh doanh

 Định hướng rõ ràng hoạt động kinh doanh

Thiết kế hệ thống kinh doanh bằng giá trị nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ và bền vững

Thực thi các hoạt động kinh doanh hiệu quả bằng các công cụ và cơ chế đồng hành hỗ trợ.

3 Hoạt động chính

Đào tạo, cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc

Huấn luyện (coaching) giúp biến kiến thức thành hành động cụ thể.

Sử dụng các công cụ và áp dụng cơ chế giám sát, đồng hành để thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất

Đối tượng tham dự:

Chương trình Huấn Luyện chỉ phù hợp cho những doanh nghiệp:

Có khát vọng mạnh mẽ muốn thành công vượt trội

Chịu đựng áp lực. Sẵn sàng chuyển hóa để thành công, chịu trách nhiệm 100% về kết quả của mình.

Có tinh thần cầu tiến, học hỏi

Cam kết hành động với mức độ 100%

Chương trình được tiến hành theo 2 bước song song

Bước 1: 5 giai đoạn thiết kế hệ thống

Xác định tầm nhìn đột phá và các yếu tố liên quan

Thiết kế Mô Hình Kinh Doanh theo GIÁ TRỊ

Xây dựng Chiến lược Kinh Doanh Tăng Trưởng bằng GIÁ TRỊ

Thiết kế Hệ thống Marketing theo GIÁ TRỊ nhằm THU HÚT, NUÔI DƯỠNG khách hàng tiềm năng.

Xây dựng Hệ Thống Quản lý Bán Hàng theo GIÁ TRỊ nhằm CHUYỂN ĐỔI khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực thụ.

Kết quả của Bước 1 Thiết kế:

Tầm nhìn, 5 yếu tố liên quan và 5 bước đi chủ chốt/ đột phá để đạt tầm nhìn.

Bản mô hình kinh doanh

Bản đồ chiến lược kinh doanh và kế hoạch hành động với KPIs

Bản kế hoạch marketing

Bản kế hoạch bán hàng.

Bước 2:  Thực hiện theo 3 nguyên tắc thực thi

Lập kế hoạch hành động chi tiết trong mỗi tháng và quý.

Báo cáo kết quả định kỳ

Định kỳ cùng với coach xem xét, đánh giá, điều chỉnh

nội dung

BUSINESS COACHING PROGRAM

XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Hiểu rõ tầm nhìn là gì và lý do phải có tầm nhìn

Sử dụng 5 Bold Step Vision Canvas để xác định tầm nhìn của doanh nghiệp.

Xác định 5 yếu tố liên quan cấu tạo nên tầm nhìn

Nhận diện thách thức và cơ hội trên con đường đạt được tầm nhìn

Xác định 5 hành động quan trọng hoặc đột phá để đạt được tầm nhìn

THIẾT KẾ MÔ HÌNH KINH DOANH CẠNH TRANH

Thiết kế bản mô hình kinh doanh với tất cả các thành tố có thể cạnh tranh.

Biết rõ khách hàng là ai, việc họ cần làm là gì, vấn đề họ gặp phải, nỗi đau của họ bằng công cụ Customer Profile

Sử dụng Value proposition canvas; 30 value B2C, 40 Value B2B v.v để xác định được giá trị mà phân khúc khách hàng mục tiêu cần, mong muốn, ao ước có

Biết được kênh truyền thông và bán hàng chủ chốt với Channel Map

Hiểu được phải xây dựng mối quan hệ nào với khách hàng dựa trên Mô hình Hành Trình Khách Hàng: Phễu – Ống – Kèn

Dùng bản đồ doanh thu (revenue map) để biết mô hình doanh thu nào phù hợp

Hiểu được cần phải tập trung vào nguồn lực nào để xây dựng mô hình kinh doanh có thể cạnh tranh bằng mô hình 7 nguồn lực

Nắm rõ cần phải tập trung vào hoạt động chính gì dựa vào Value chain của Michael Porter

Biết được các chi phí chủ yếu

Xác định được cách thức cạnh tranh với mô hình 4 thành tố cạnh tranh

Cạnh tranh bằng giải pháp giá trị: sản phẩm, thiết kế, trải nghiệm

Cạnh tranh bằng phân khúc khách hàng và mối quan hệ với khách hàng

Cạnh tranh bằng nguồn lực

Cạnh tranh bằng mô hình doanh thu

Đánh giá được mô hình kinh doanh bằng 7 câu hỏi

Tham khảo : Khóa huấn luyện cạnh trạnh bằng ” Mô Hình Kinh Doanh”

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG

Chiến lược là gì?

4 bước quản trị chiến lược

5 câu hỏi chiến lược.

Mục tiêu chiến lược

2 nhóm mục tiêu tăng trưởng: doanh thu và năng suất

Xác định công thức chiến thắng trên thị trường

Thị trường và ma trận Ansoff

Chiến thắng bằng cách nào?

4 chiến lược tập hợp giá trị

Chiến lược sản phẩm và thang sản phẩm

10 chiến lược giá

Con đường đến thị trường (Route to Market)

Xây dựng 3 nhóm hệ thống quản trị theo mục tiêu chiến lược

Chiến lược nhân sự trong 1 trang giấy

Xây dựng bản đồ chiến lược và KPIs

Tham khảo: Khóa huấn luyện “Chiến Lược Kinh Doanh Tăng Trưởng”

HỆ THỐNG MARKETING

The Marketing Canvas

The Marketing Canvas – 7 Bước xây dựng chiến dịch marketing để thấu hiểu, thu hút, giữ chân và phát triển khách hàng.

Nguyên tắc 3 bước đặt mục tiêu marketing SMART. Cách thức xây dựng các mục tiêu marketing SMART

10 yếu tố để thấu hiểu khách hàng L1mục tiêu – Customer Mind Canvas.

Xây dựng đề xuất đi vào trái tim và khối óc khách hàng. 3 thành phần của đề xuất: giải pháp giá trị, 5 cấp độ sản phẩm, 10 chiến lược giá

Công thức viết thông điệp truyền thông gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng. 4 yếu tố truyền tải thông điệp truyền thông marketing. Nguyên tắc BVG, công thức AIDA và các nguyên tắc viết thông điệp truyền thông thú vị, thu hút khách hàng.

Thiết kế “đòn bẩy” nâng cao hiệu quả chiến lược marketing. Các yếu tố chiến lược quyết định sự thành công của một chiến dịch marketing.

Xây dựng “Bản đồ Kênh” để tiếp cận khách hàng. Mô tả các điểm chạm, điểm tương tác trong hành trình với khách hàng.

Các chỉ số đo lường hiệu quả marketing. Thiết lập các chỉ số khác nhau để đánh giá hiệu quả hoạt động marketing trong các bước khác nhau. Xây dựng các nhóm chỉ số: Chỉ số khách hàng: Chỉ số hoạt động, Chỉ số tài chính

Bản kế hoạch marketing : Bản kế hoạch tổng quan 7 giai đoạn và 9 yếu tố giúp dễ dàng thực hiện các hoạt động marketing

Tham khảo: Khóa huấn luyện The Marketing Canvas.

HỆ THỐNG BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Cấu trúc 3T để xây dựng hệ thống bán hàng

Xây dựng chiến lược bán hàng

Lập kế hoạch bán hàng

Lập kế hoạch xây dựng các công cụ bán hàng

Thiết kế quy trình bán hàng

Xây dựng đội ngũ bán hàng

Xây dựng cơ cấu tổ chức bán hàng

Xây dựng các chỉ số KPI cho đội ngũ bán hàng

Quản lý bán hàng và 6 nguyên tắc vàng.

Quản lý hoạt động của đội ngũ bán hàng

Tổ chức và điều hành cuộc họp nhóm bàn hàng hiệu quả

Đánh giá, theo dõi, giám sát bán hàng – Phương trình ROAD

Đánh giá hiệu suất bán hàng

Xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng xuất sắc nhất

Tuyển dụng nhân viên bán hàng. Nguyên tắc STAR. Cách phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả.

Đào tạo và huấn luyện (coaching) đội ngũ bán hàng

Cách thức nâng cao động lực và khích lệ nhân viên bán hàng

Truyền cảm hứng bán hàng và quản lý những “ngôi sao” bán hàng!

Thực thi kỷ luật

Tham khảo : Khóa huấn luyện Quản lý bán hàng

PHƯƠNG PHÁP 

Chương trình đào tạo và huấn luyện khai vấn thực tiễn theo nguyên tắc 3E:   Explore (Khám phá), Equip (Trang bị) và Execute (Thực thi)

Chương trình bao gồm các cấu phần sau

Đào tạo

Huấn luyện

Thiết kế

Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch hành động

Thực hành

Giám sát, đồng hành hỗ trợ. Coachee sẽ nhận được hỗ trợ nhằm thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch đã vạch ra.

Nội dung phiên coaching

Xem xét đánh giá thực thi các hoạt động đã cam kết

Hướng dẫn

Làm bài tập liên quan đến hoạt động cụ thể của doanh nghiệp

Lập kế hoạch hành động tiếp theo

Recap trong 24 giờ

Kế hoạch mỗi 2 tuần

Cơ chế đồng hành và thúc đẩy.

Thời gian 6 tháng đồng hành coaching

110 giờ học và coach

13 phiên coach (3.5 giờ/phiên). Tần suất: 2 tuần/phiên

64 giờ học (8 ngày học trong 3 tháng) bao gồm:

Cạnh tranh bằng Mô hình mô hình kinh doanh

Chiến Lược Kinh Doanh Tăng Trưởng

The Marketing Canvas

Hệ Thống Bán hàng & Quản lý Bán Hàng

Mr Coach : LÂM BÌNH BẢO

Chuyên gia Khai Vấn Doanh Nghiệp (Business Coach)

  • MBA Đại học Công Nghệ Sydney (Úc) và Kỹ Sư Điện Cơ, Đại Học Bách Khoa Kiev (Ucraina).
  • Trên 25 năm làm việc, quản lý và điều hành tại Việt Nam cho tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới: ABB, Tetra Pak, Mettler Toledo, ProMinent.
  • Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo kinh doanh: Đại Học Tôn Đức Thắng, Kent International College và các trung tâm khác.
  • Coach & mentor cho các CEO, doanh chủ và manager.

HÌNH THỨC THAM DỰ

Doanh nghiệp có thể tham dự theo 2 hình thức:

  • Coaching riêng lẻ cho doanh nghiệp mình
  • Coaching theo nhóm (6-8 doanh nghiệp)

Ngoài ra doanh nghiệp có thể đăng ký coach theo chủ đề hoặc coach theo giờ

Thời gian : 

Chi phí : Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi phí

Liên hệ : 

– Mr Coach Lâm Bình Bảo

– Mobile 0913139281

– Email baolambinh@hotmail.com

Hoặc

– Ms Nguyễn Ngọc Ngân

– Mobile 0888229022

– Email support@bcoaching.vn