CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN CHO QUẢN LÝ
MANAGEMENT MASTERY
 

1. TỔNG QUAN

Chương trình Management Mastery được thiết kế để giúp nâng cao năng lực quản trị của quản lý cấp cao và cấp trung

Chương trình này bao gồm 21 chủ đề nằm trong 5 nhóm chính như sau:

Nhóm 1: Các kỹ năng quản trị thiết yếu

Nhóm 2: Kỹ năng giao tiếp

Nhóm 3: Phát triển cá nhân

Nhóm 4: Làm việc với cá nhân

Nhóm 5: Quản lý nhóm

2. PHƯƠNG PHÁP

Các phiên coaching được tiến hành theo phương pháp 3E: ExploreEquipExecute như sau:

Explore: Khám phá các khái niệm cốt lõi của chủ đề (Key concept) thông qua việc tự đọc tài liệu trước và sau các phiên coach cũng như được truyền đạt trong các phiên coach hoặc các buổi học

Equipe: Coachee được trang bị:

o Cách làm, các bước cần phải làm

o Công cụ: bảng biểu, quy trình, check list, phương pháp v.v

o Bí quyết, lời khuyên

Execute: Thực thi

o Lập kế hoạch hành động

o Xem xét, phản biện, góp ý hoàn chỉnh kế hoạch

o Theo dõi, nhắc nhở thực hiện

o Báo cáo kết quả

o Cơ chế thưởng phạt

DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ

MANAGEMENT MASTERY

NHÓM 1: CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THIẾT YẾU

CHỦ ĐỀ 1: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH

Mục tiêu: Biết được quy trình lập ngân sách, phân biệt các loại ngân sách khác nhau, xác định các vấn đề thường xuyên gặp phải, thực hiện lập ngân sách.

CHỦ ĐỀ 2: LÀM CHỦ THAY ĐỔI

Mục tiêu: Biết cách chủ động ứng phó với thay đổi và chuyển thành cơ hội phát triển.

CHỦ ĐỀ 3: QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG

Mục tiêu: Nắm vững các phương pháp thực tế, thực tiễn để quản lý khủng hoảng.

CHỦ ĐỀ 4: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Mục tiêu: Nắm các nguyên tắc và cách thức lập kế hoạch kinh doanh và lựa chọn thông điệp phù hợp để truyền tải kế hoạch kinh doanh đến các đối tượng mục tiêu.

CHỦ ĐỀ 5: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Mục tiêu: Trang bị cách tiếp cận giải quyết vấn đề, cách đặt câu hỏi và sáng tạo để đạt được những giải pháp đột phá

CHỦ ĐỀ 6: TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Mục tiêu: Giúp đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua việc đọc hiểu bản báo cáo kết quả kinh doanh, bản cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Biết cách lập và theo dõi ngân sách và đánh giá cơ hội đầu tư.

CHỦ ĐỀ 7: DẪN DẮT VÀ TẠO ĐỘNG LỰC

Mục tiêu: Xây dựng tầm nhìn và gắn kết các thành phần của công ty vào tầm nhìn, tạo động lực để nhân viên thực hiện công việc một cách tốt nhất.

CHỦ ĐỀ 8: QUẢN LÝ DỰ ÁN DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ

Mục tiêu: Áp dụng quản lý dự án trong công việc nhằm đạt hiệu quả cao.

NHÓM 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

CHỦ ĐỀ 9: TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN CUỘC HỌP

Mục tiêu: Nắm cách thức làm thế nào để tổ chức và điều khiển cuộc họp sao cho hiệu quả và theo dõi sau cuộc họp.

CHỦ ĐỀ 10: THUYẾT TRÌNH

Mục tiêu: Phát triển khả năng thuyết trình xuất sắc trong kinh doanh.

CHỦ ĐỀ 11: VIẾT VĂN BẢN KINH DOANH

Mục tiêu: phát triển khả năng viết văn bản kinh doanh thuyết phục gây ảnh hưởng với người đọc.

NHÓM 3: PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

CHỦ ĐỀ 12: ĐỐI PHÓ VỚI STRESS NƠI CÔNG SỞ

Mục tiêu: Trang bị các phương pháp thực tiễn nhằm ứng phó với stress từ giải pháp ngắn hạn đến lâu dài nhằm thay đổi tình huống hoặc thay đổi cách phản ứng với tình huống.

CHỦ ĐỀ 13: QUẢN LÝ THỜI GIAN

Mục tiêu: Nắm vững nguyên tắc quản lý thời gian hiệu quả dựa vào các thứ tự ưu tiên, kiểm soát các yếu tố gây lãng phí thời gain.

NHÓM 4: LÀM VIỆC VỚI CÁ NHÂN

CHỦ ĐỀ 14: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÀM VIỆC (PERFORMANCE
APPRAISAL)

Mục tiêu: Thấu hiểu cách thức chuẩn bị, thực hiện việc đánh giá và theo dõi nhằm kết nối giữa đánh giá kết quả công việc cá nhân với mục tiêu và hiệu quả hoạt động chung của công ty.

CHỦ ĐỀ 15: COACHING NHÂN VIÊN

Mục tiêu: Nắm vững các nguyên tắc và quy trình coaching nhằm giúp nhân viên phát triển đồng thời củng cố, nâng cao năng lực cá nhân của người quản lý.

CHỦ ĐỀ 16: ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

Mục tiêu: Nắm vững các nguyên tắc, các bước và các kỹ năng thực hiện việc ủy thác công việc một cách hiệu quả. Giúp nhà quản lý và nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

CHỦ ĐỀ 17: PHẢN HỒI VÀ GHI NHẬN PHẢN HỒI

Mục tiêu: Nắm vững các nguyên tắc, cách thức để phản hồi và nhận phản hồi hiệu quả. Thực hiện phản hồi xây dựng, xử lý phản hồi.

CHỦ ĐỀ 18: XỨ LÝ CÁC MỐI QUAN HỆ KHÓ KHĂN

Mục tiêu: Nắm vững các nguyên tắc, cách thức hợp tác hiệu quả trong điều kiện cá tính, tính cách, mối ưu tiên, phong cách làm việc và ý kiến khác nhau hoặc trái ngược nhau.

CHỦ ĐỀ 19: QUẢN LÝ CẤP TRÊN

Mục tiêu: Nắm vững các chiến lược, nguyên tắc, cách thức để có được sự ủng hộ của cấp trên.

CHỦ ĐỀ 20: ĐẶT MỤC TIÊU & THỰC HIỆN

Mục tiêu: Đặt mục tiêu, xử lý các trở ngại trong quá trình thực hiện mục tiêu.

NHÓM 5: QUẢN LÝ NHÓM

CHỦ ĐỀ 21: XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Mục tiêu: Hiểu cách thức thành lập và quản lý nhóm làm việc hiệu quả đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh

Mr Coach : LÂM BÌNH BẢO

Chuyên gia Khai Vấn Doanh Nghiệp (Business Coach)

  • MBA Đại học Công Nghệ Sydney (Úc) và Kỹ Sư Điện Cơ, Đại Học Bách Khoa Kiev (Ucraina).
  • Trên 25 năm làm việc, quản lý và điều hành tại Việt Nam cho tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới: ABB, Tetra Pak, Mettler Toledo, ProMinent.
  • Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo kinh doanh: Đại Học Tôn Đức Thắng, Kent International College và các trung tâm khác.
  • Coach & mentor cho các CEO, doanh chủ và manager.

LIÊN HỆ

– Mr Coach Lâm Bình Bảo

– Mobile 0913139281

– Email baolambinh@hotmail.com

Hoặc

– Ms Nguyễn Ngọc Ngân

– Mobile 0888229022

– Email support@bcoaching.vn