Dưới đây là các tài liệu về B2B Sales do B Coaching thực hiện

E-book “99 Hoạt động của người bán hàng B2B xuất sắc”

Quy trình bán hàng B2B có 5 bước, mà B Coaching hệ thống hóa thành mô hình 2T+3C như sau:

#1 Tìm kiếm và Thu hút khách hàng tiềm năng
#2 Tiếp cận khách hàng tiềm năng
#3 Chào hàng
#4 Chốt sales
#5 Chăm sóc

Mỗi bước trong quy trình bán hàng bao gồm các HOẠT ĐỘNG mà người bán hàng cần phải thực hiện để chuyển sang bước kế tiếp trong quy trình bán hàng B2B.

99 hoạt động bán hàng b2b xuất sắc

ĐĂNG KÝ NHẬN ebook

(Vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin để chúng tôi gửi ebook đến bạn)

  E-book “Hướng dẫn sử dụng tháp giá trị B2B”

  Tháp giá trị B2B của Bain cho biết khách hàng B2B cần gì và chia thành 5 cấp độ từ thấp đến cao. Đó là các giá trị:

  • Cơ bản
  • Chức năng
  • Thuận tiện
  • Cá nhân
  • Cảm hứng
  tháp giá trị cho khách hàng b2b

  ĐĂNG KÝ NHẬN ebook

  (Vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin để chúng tôi gửi ebook đến bạn)

   Logo B Coaching

   B Coaching ra đời với một sứ mệnh nhất quán: giúp các cấp quản lý doanh nghiệp Việt không ngừng nâng cao năng lực quản trị và giúp chấn hưng tinh thần doanh nhân nhằm đạt được sự giàu có tài chính, tinh thần, trí tuệ để đóng góp tích cực cho đất nước phồn vinh.

   Là đơn vị đào tạo chuyên về: Mô hình kinh doanh, Chiến lược kinh doanh, Marketing Canvas, Quản lý bán hàng, B2B Sales, Leadership Coaching, Professional Sales Academy,…