Mô hình kinh doanh

Khởi nghiệp có cần đến mô hình kinh doanh hay không?

“Khởi nghiệp là một ý tưởng tìm kiếm mô hình kinh doanh”

(Steve Blank)

Đại đa số công ty khởi nghiệp đều không chịu nổi cú va chạm thị trường đầu tiên và chỉ sau một thời gian ngắn đau đớn nhận ra rằng những giả định ban đầu để tạo nên ý tưởng kinh doanh “tuyệt vời” ấy sai be bét.

Đơn giản chỉ vì “Cái khách cần ta không có, cái ta có khách không cần”. Đó là bởi vì họ tập trung quá nhiều vào sản phẩm mà không biết mang lại giá trị hoặc giá trị ấy có phù hợp với khách hàng mục tiêu hay không.

Cho nên, không chỉ riêng gì khởi nghiệp mới cần đến mô hình kinh doanh. Mà hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải cần đến mô hình kinh doanh.

Mô hình kinh doanh giúp cho ta 1 tầm nhìn tổng thể cách thức kinh doanh một cách bền vững.

“Mô hình kinh doanh: Mô tả giá trị mà công ty cung cấp cho khách hàng cũng như khả năng và nguồn lực để xây dựng, tiếp thị và chuyển giao giá trị ấy và tạo nên lợi nhuận bền vững” A. Osterwalder.

088 822 9022