MÔ HÌNH DOANH THU ẨN – CÔNG THỨC SÁNG TẠO ĐỂ CHIẾN THẮNG

Mô hình doanh thu ẩn

Bạn có bao giờ thắc mắc Mô hình doanh thu của Facebook và Google là gì không? Họ là 2 công ty điển hình cho ví dụ của Mô hình doanh thu ẩn, vậy Mô hình doanh thu ẩn là gì? Hãy đọc hết bài viết bên dưới nhé.

Mô hình doanh thu ẩn là gì?

Một trong những thành tố vô cùng quan trọng trong mô hình kinh doanh là công thức lợi nhuận. Một mô hình kinh doanh chiến thắng phải có công thức lợi nhuận thuộc nhóm cao so với ngành. Một trong những thành phần của công thức lợi nhuận là mô hình doanh thu.

Nói 1 cách đơn giản, mô hình doanh thu là công thức tạo ra tiền. Tuy nhiên, mô hình doanh thu không thể nằm riêng biệt một mình mà đó là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố khác nhau như khách hàng mục tiêu, giải pháp giá trị, sản phẩm, cơ chế giá…

Thấu hiểu mô hình doanh thu hoặc xây dựng 1 mô hình doanh thu đột phá là tiền đề của một mô hình kinh doanh chiến thắng.

Một trong những mô hình doanh thu sáng tạo là Mô Hình Doanh Thu Ẩn.

Sở dĩ gọi là “Ẩn” bởi vì người dùng không dễ dàng thực sự “thấy” được việc tạo ra tiền trong mô hình này. Mô hình doanh thu này được áp dụng cho những mô hình kinh doanh mà người dùng cuối không trả tiền cho sản phẩm/ dịch vụ mà họ sử dụng. Facebook & Google là 2 ví dụ nổi tiếng nhất cho mô hình doanh thu ẩn. Người dùng không phải trả tiền đơn giản là bởi vì có một bên liên quan khác trả tiền.

Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của Mô Hình Doanh Thu Ẩn, rất đơn giản: doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở bên ngoài những người sử dụng. Bán quảng cáo trên TV là dạng cơ bản nhất của loại mô hình doanh thu này. Người dùng sử dụng miễn phí sản phẩm, dịch vụ nào đó mà không cần phải trả tiền. Thế nhưng người sử dụng cung cấp dữ liệu có giá trị cho bên thứ 3, những người sẽ trả tiền để tiếp cận người sử dụng, đó mới là khách hàng chính hiệu. Dữ liệu của người sử dụng là tài sản quý giá nhất trong mô hình doanh thu này. Nguồn doanh thu chính ở đây là quảng cáo theo đối tượng. Khi doanh nghiệp thu thập dữ liệu chính xác về người dùng của mình, các nhà quảng cáo có thể tiếp cận đối tượng mục tiêu của họ bằng cách đầu tư tiền vào đúng đối tượng. Về cơ bản chúng giống như mô hình doanh thu quảng cáo.

Ưu – Nhược điểm

Ưu điểm của mô hình này là:
• Tài sản có giá trị nhất – dữ liệu người dùng- do chính người dùng cung cấp

• Có thể dễ dàng kiếm tiền từ các phương tiện có lưu lượng truy cập cao
• Có thể mở rộng hầu như vô hạn

Tất nhiên mô hình này cũng có vài nhược điểm:
• Người dùng có thể thấy quảng cáo gây phiền nhiễu
• Sự thành công phụ thuộc vào lưu lượng truy cập và mức độ tương tác. Việc này đòi hỏi nhiều công sức sáng tạo.
• Nếu người dùng mất hứng thú, doanh nghiệp mất giá trị

Các ví dụ điển hình của mô hình này
• Google
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Pinterest
YouTube

Thiết kế Mô hình doanh thu ẩn

Để thiết kế một Mô Hình Doanh Thu Ẩn, bạn cần phải trả lời 3 câu hỏi như sau:

  1. Ai sẽ trả tiền nếu không phải là người dùng?
  2. Người dùng nếu không phải trả tiền thì sẽ trả bằng gì?
  3. Người trả tiền sẽ trả cho cái gì?

3 câu hỏi này nằm trong Ngũ Giác Giá và Doanh Thu – một công cụ hữu hiệu của Mô Hình Kinh Doanh Chiến Thắng –Winning Business Model

ngũ giá giá và doanh thu

088 822 9022