WINNING BUSINESS MODEL

MÔ HÌNH KINH DOANH CHIẾN THẮNG

Cạnh tranh bằng giá hay chất lượng là cạnh tranh khốc liệt và lỗi thời. Hãy khám phá công thức cạnh tranh mạnh nhất thông qua Mô Hình Kinh Doanh Chiến Thắng.

Chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng công thức kinh doanh để từ đó giúp bạn phát triển mạnh mẽ hơncạnh tranh bền vững hơn.

FUNDAMENTAL

WINNING BUSINESS MODEL

Bao gồm:

 • 1 tài khoản học tập e-learning sử dụng trong vòng 6 tháng
 • 42 bài giảng với thời lượng 250 phút
 • Công cụ, biểu mẫu đính kèm trong tài khoản học tập.
 • Thường xuyên cập nhật nội dung mới trên tài khoản học tập
 • Miễn phí tham gia cộng đồng “Đồng Hành Thành Công” trên Facebook/Zalo của B Coaching

COACHING – ADVANCED

WINNING BUSINESS MODEL

Bao gồm:

 • 2 tài khoản học tập e-learning trong cùng 1 công ty, sử dụng trong 12 tháng
 • 62 video bài giảng với thời lượng 400 phút.
 • 3 Phiên Coaching 1:1 (90 phút/phiên) qua zoom trực tiếp với Mr Coach – Lâm Bình Bảo (chiếm 80% giá trị của chương trình)
 • Thường xuyên cập nhật nội dung mới trên tài khoản học tập
 • Công cụ, biểu mẫu trên tài khoản học tập
 • Miễn phí tham gia cộng đồng “Đồng Hành Thành Công” trên Facebook/Zalo của B Coaching

MASTER CLASS

WINNING BUSINESS MODEL

Bao gồm:

 • 2 ngày huấn luyện chuyên sâu trực tiếp
 • Tài liệu hỗ trợ
 • Teabreak
 • Tương tác trực tiếp
 • Miễn phí tham gia cộng đồng “Đồng Hành Thành Công” trên Facebook/Zalo của B Coaching
 • 60 phút Coaching 1:1 qua zoom trực tiếp với Mr Coach – Lâm Bình Bảo

EBOOK + TEMPLATE

WINNING BUSINESS MODEL

INHOUSE WORKSHOP

WINNING BUSINESS MODEL

Bao gồm:

2 ngày Huấn Luyện trực tiếp tại Doanh nghiệp

THƯ VIỆN QUẢN TRỊ

Bao gồm:

Các bài viết, phân tích liên quan đến Mô Hình Kinh Doanh

HỌC VIÊN NÓI GÌ

Tăng trưởng 30% chỉ sau 4 tuần và yên tâm, tự tin phát triển – Coaching Winning Business Model (NID)

VIDEO

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA HUẤN LUYỆN