Professional Sales Academy là chương trình đào tạo và huấn luyện toàn diện nhất tại Việt Nam về tư duy và kỹ năng bán hàng.

Chương trình Professional Sales Academy bao gồm 3 cấp độ

Nền tảng: Sales Master – Trang bị tư duy, kiến thức và kỹ năng tạo nền tảng thành công cho người bán hàng
Nâng cao: Đàm phám Win – Win & Quản lý Khách Hàng Quan Trọng (Key Account Management)
Quản lý: Quản Lý Bán Hàng và Huấn Luyện Bán Hàng (Sales Coaching)

DỊCH VỤ: COACHING XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG B2B

Với kinh nghiệm trên 20 năm thiết kế, xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng trong các công ty Đa Quốc Gia hàng đầu thế giới,  B Coaching có thể thực hiện chương trình coaching và cố vấn xây dựng hệ thống bán hàng B2B (đội ngũ, quy trình, kiến thức, hệ thống) giúp doanh nghiệp thành công vượt trội.

CẤP ĐỘ 1: NỀN TẢNG THÀNH CÔNG

NỀN TẢNG THÀNH CÔNG

KHÓA HUẤN LUYỆN: B2B SALES MASTER

Thời lượng: 2 ngày

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Module 1: Tư duy bán hàng thành công
 • Hiểu đúng về bán hàng. Thế nào là bán hàng B2B
 • Khám phá triết lý bán hàng
 • 4 tư duy bán hàng xuất sắc
 • Công thức của người bán hàng xuất sắc: 1 cam kết + quy tắc 4K + quy trình 5 bước: 2T+3C
Module 2: Tâm lý học người mua hàng B2B
 • 8 bước trong quy trình mua hàng B2B
 • Nguyên tắc 2T trong mua hàng và 3 động lực mua hàng
 • Nhận diện 4 loại tính cách của khách hàng
 • 5 vai trò trong tổ chức của khách hàng và cách thức thu phục
Module 3: Nghệ thuật kết nối
 • 6 nguyên tắc xây dựng niềm tin với khách hàng
 • Tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp
 • Kết nối theo tính cách khách hàng
Module 4: Thu hút khách hàng tiềm năng
 • Chân dung khách hàng
 • Các hoạt động tìm kiếm và thu hút
 • Phân loại lead: hot, warm, cold
 • 4 tiêu chí đánh giá khách hàng tiềm năng
 • Xây dựng mạng lưới quan hệ kinh doanh

 

Module 5: Tiếp cận khách hàng
 • Lập kế hoạch tiếp cận mục tiêu, thăm viếng khách hàng
 • USP của công ty bạn là gì?
 • Công thức giới thiệu siêu tốc
 • Viết email và thư giới thiệu chuyên nghiệp. Nguyên tắc AIDA
 • Tiếp cận qua điện thoại
Module 6: Chào hàng ấn tượng
 • 4 bước chào hàng
 • Mở đầu ấn tượng
 • Thăm dò nhu cầu của khách hàng
 • Lắng nghe ngôn ngữ nhu cầu
 • Khám phá nhu cầu và nhu cầu ẩn
 • Nghệ thuật thăm dò nhu cầu của khách hàng
 • Tìm kiếm giải pháp phù hợp hỗ trợ khách hàng
 • Thuyết trình bán hàng
Module 7: Chốt sales thành công
 • 12 kỹ thuật chốt sales
 • Nghệ thuật xử lý phản bác
 • Chướng ngại vật 4H và cách thức vượt qua
 • Kết thúc chào hàng hiệu quả
Module 8: Chăm sóc khách hàng
 • Phân loại khách hàng
 • Chăm sóc theo 4 tính cách: Lửa, Đất, Nước, Khí
 • Xử lý vấn đề phát sinh

 

B2B SALES MASTER CANVAS

B2B Sales Master Canvas – Công cụ thực chiến và hiệu quả giúp bạn nắm vững nghệ thuật bán hàng để trở thành một chuyên gia bán hàng B2B xuất sắc được khách hàng yêu mến và quý trọng.

Để nhận template và ebook B2B SALES MASTER CANVAS đăng ký tại đây

Nhận ngay ebook + template
b2b sales master canvas

 

CẤP ĐỘ 2: NĂNG LỰC VƯỢT TRỘI

KHÓA HUẤN LUYỆN: ĐÀM PHÁN WIN-WIN

Thời lượng: 2 ngày

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Module 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐÀM PHÁN
 • Game Simulation: Bán Trái Tim. Khám phá thói quen đàm phán
 • Đàm phán là gì? 3 nguyên tắc quan trọng khi đàm phán trong bán hàng
 • 3 cách tiếp cận khi đàm phán
 • Nhận biết 4 nhóm tính cách cá nhân của khách hàng và áp dụng trong đàm phán
 • 5 dạng đàm phán
 • Thực hành kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu
 • Thực hành kỹ năng đặt câu hỏi trong đàm phán
 • Đàm phán cạnh tranh và đàm phán hợp tác
Module 2: ĐÀM PHÁN CẠNH TRANH
 • 3 đòn bẩy của đàm phán cạnh tranh
 • Chuẩn bị đàm phán
 • Xác định nhu cầu đàm phán
 • Phân tích các bên tham gia
 • Chuẩn bị tâm thế khi đàm phán
 • Lập chiến lược và kế hoạch thực hiện đàm phán
 • Tiến trình đàm phán
 • Các nhượng bộ trong quá trình đàm phán cạnh tranh
 • 3 phương án xử lý trong quá trình đàm phán cạnh tranh
 • BATNA
Module 3: ĐÀM PHÁN WIN-WIN
 • Game: Nông trại Cam –
 • 4 bước đàm phán hợp tác
 • Tách con người ra khỏi vấn đề
 • Tập trung vào mối quan tâm
 • Sáng tạo cùng có lợi
 • Sử dụng tiêu chí khách quan
 • Quyền lực trong đàm phán
 • Đàm phán theo nhóm
 • Hành động sau khi đàm phán
 • Game: Vị Trí Tối Ưu. Thực hành đàm phán

KHÓA HUẤN LUYỆN: KEY ACCOUNT MANAGEMENT

Thời lượng: 2 ngày

Tổng Quan về KAM
 • KA và KAM là gì?
 • KAM vs bán hàng
 • Lợi ích, vai trò của KAM trong kinh doanh và tính phù hợp với chiến lược kinh doanh
 • Quy trình thiết lập KAM
 • Cần chuẩn bị gì để thực hiện hệ thống KAM?
Bước 1: Xác định và lựa chọn KA
 • Các tiêu chí lựa chọn KA: nguyên tắc Pareto, giá trị chiến lược
 • Phân loại nhóm khách hàng key account
 • Vẽ bản đồ thị trường & Phân khúc thị trường
 • Xác định và lựa chọn KA dựa vào phân tích portfolio
 • KPIs trong KAM
Bước 2: Xây dựng chiến lược KA
 • Phát triển kế hoạch KA
 • Thu thập dữ liệu khách hàng
 • Phân tích khả năng sinh lợi của KA
 • Các phát kiến phát triển KA và kế hoạch hành động cho từng KA
 • Chiến lược giá và chiết khấu
Bước 3: Xây dựng hệ thống, tổ chức đội ngũ
 • Các năng lực của người phụ trách Key Account
 • Lập kế hoạch trang bị năng lực cho KAM
 • Xây dựng hệ thống và công cụ cho KAM
 • Xây dựng tổ chức KAM
Bước 4: Thực thi và đo lường hiệu quả
 • Chất lượng dịch vụ và mức độ phản hồi
 • Sự hài lòng của khách hàng
 • Thu thập phản hồi của khách hàng
 • Xây dựng mối quan hệ bền vững và lâu dài
 • Xử lý vấn đề

 

CẤP ĐỘ 3: QUẢN LÝ XUẤT SẮC

KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Thời lượng 2 ngày

Module 1: Tổng Quan
 • Công thức 3T trở thành người quản lý bán hàng xuất sắc: Thiết kế, Thực thi, Tăng Cường
 •  Quản lý Bán Hàng: Bạn là Ai ? và Bạn Không Phải là Ai?
 •  Xây dựng phong cách quản lý
 • 10 đặc điểm của nhà quản lý bán hàng xuất sắc
 • 10 điều phá hủy uy tín của một nhà quản lý bán hàng
Module 2: Thiết kế hệ thống quản lý bán hàng
 •  Xây dựng kế hoạch bán hàng
 •  Xây dựng quy trình bán hàng
 •  Các công cụ bán hàng (sales tool kits)
 •  Công cụ quản lý khách hàng (CRM)
 •  Công cụ quản lý bán hàng
 •  Chính sách bán hàng
 •  Tổ chức đội ngũ bán hàng
 •  3 nhóm chỉ số KPIs bán hàng quan trọng
Module 3: Thực thi – Những nguyên tắc và các bước thực thi của nhà quản lý bán hàng
 •  Quản lý bán hàng và 6 nguyên tắc vàng
 •  Quản lý hoạt động của đội ngũ bán hàng
 •  Tổ chức và điều hành cuộc họp nhóm bàn hàng hiệu quả
 •  Đánh giá, theo dõi, giám sát bán hàng – Phương trình ROAD
 •  Đánh giá hiệu suất bán hàng 
Module 4: Nâng cao hiệu suất của đội ngũ bán hàng- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, phát triển, khen thưởng, kỷ luật
 • 10 dấu hiệu nhận biết một nhân viên bán hàng đang có vấn đề
 • Xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng xuất sắc nhất
 • 5 loại hình nhân viên bán hàng
 • Áp dụng DISC cho nhân viên bán hàng
 • Tuyển dụng nhân viên bán hàng. Nguyên tắc STAR. Cách phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả
 • Đào tạo và huấn luyện (coaching) đội ngũ bán hàng
 • Cách thức nâng cao động lực và khích lệ nhân viên bán hàng
 • Truyền cảm hứng bán hàng và quản lý những “ngôi sao” bán hàng!
 • Thực thi kỷ luật 

KHÓA HUẤN LUYỆN:  SALES COACHING – NHÂN BẢN “NGÔI SAO” BÁN HÀNG

Thời lượng 2 ngày

Module 1: Tổng Quan
 •  Sales coaching là gì?
 •  Vì sao cần sales coaching
 •  Các phong cách coaching
 •  Các nguyên tắc cơ bản của sales coaching
 •  Tình huống thực hành
Module 2: Các Kỹ năng coaching
 •  3 cấp độ lắng nghe
 •  Kỹ năng đặt câu hỏi
 •  Thực hành
Module 3: WHAT và HOW trong sales coaching
 •  Coach những gì?
 •  Khi nào coach?
 •  Quy trình coaching 3 bước
 •  Tạo môi trường
 •  GROW
 •  GOW
 •  Xử lý tình huống khó khăn trong coaching
Module 4: Lập kế hoạch coaching
 •  Kế hoạch coaching
 •  Phát triển năng lực của coach
 •  Các câu hỏi thường gặp

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

Lâm Bình Bảo, mobile 0913139281

baolambinh@hotmail.com lambinhbao@bcoaching.vn

Hotline: 0888229022

Email: support@bcoaching.vn