Ebook BẢN KẾ HOẠCH MARKETING THỰC CHIẾN

Khám phá cách thức xây dựng bản kế hoạch marketing với 7 yếu tố then chốt

+ Liên kết giữa Hành trình Quản trị Khách hàng với hoạt động marketing

+ Xác định 7 yếu tố then chốt của 1 chiến dịch marketing

+ Template Bản kế hoạch hành động

ebook marketing thực chiến

ĐĂNG KÝ NHẬN ebook

(Vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin để chúng tôi gửi ebook đến bạn)

    Logo B Coaching

    B Coaching ra đời với một sứ mệnh nhất quán: giúp các cấp quản lý doanh nghiệp Việt không ngừng nâng cao năng lực quản trị và giúp chấn hưng tinh thần doanh nhân nhằm đạt được sự giàu có tài chính, tinh thần, trí tuệ để đóng góp tích cực cho đất nước phồn vinh.

    Là đơn vị đào tạo chuyên về: Mô hình kinh doanh, Chiến lược kinh doanh, Marketing Canvas, Quản lý bán hàng, B2B Sales, Leadership Coaching, Professional Sales Academy,…