Chào mừng đến với B Coaching

B Coaching cam kết đồng hành với thân chủ, biến những kiến thức thực tiễn trong khoa học quản trị kinh doanh và quản trị cuộc đời thành hành động cụ thể để đạt được thành công và ” SỐNG” cuộc đời có ý nghĩa.

Về B Coaching

B Coaching ra đời với một sứ mệnh nhất quán: giúp các cấp quản lý doanh nghiệp Việt không ngừng nâng cao năng lực quản trị và giúp chấn hưng tinh thần doanh nhân nhằm đạt được sự giàu có tài chính, tinh thần, trí tuệ để đóng góp tích cực cho đất nước phồn vinh.

Tâm nguyện của B Coaching là TẬN TỤY biến TINH HOA quản trị thành THỰC TIỄN áp dụng để giúp khách hàng thành công.

Cam kết của chúng tôi

Định hướng

Giúp doanh nghiệp định hướng tầm nhìn, xác định mục tiêu kinh doanh rõ ràng chi tiết

Công cụ

Cung cấp công cụ thực thi dễ áp dụng và hiệu quả cao

Đồng hành

Đồng hành cùng doanh nghiệp giúp thực hiện các hoạt động mang lại kết quả vượt trội

Coach

MR COACH LÂM BÌNH BẢO

Tổng Giám Đốc B Coaching

MBA Đại Học Công Nghệ Sydney, Australia
BSc Đại học Bách Khoa Kiev, Ucraina

  • Trên 25 năm làm việc và quản lý điều hành công ty tại Việt Nam của các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới: ABB, Tetra Pak, Metller Toledo, ProMinent.
  • Tổng Giám Đốc: Metller Toledo Việt Nam, Prominent Dosiertechnik Việt Nam.
  • Kinh nghiệm đào tạo và coach: 15 năm đào tạo, huấn luyện (coach). Giảng viên thỉnh giảng Cao Học tại ĐH Tôn Đức Thắng.
  • Thực hiện các chương trình huấn luyện doanh nghiệp, cá nhân, nhóm và đào tạo giúp nâng cao năng lực quản trị cho các CEO và cấp quản lý.

Khách hàng tiêu biểu

Các khách hàng tiêu biểu của B Coaching