Mô hình kinh doanh

NĂNG LỰC CHÍNH TRONG MÔ HÌNH KINH DOANH – ĐƯỜNG QUANG & BỤI RẬM

Nếu bạn đã từng tìm hiểu qua mô hình kinh doanh thì bạn có biết có những năng lực chính nào trong mô hình kinh doanh không? Bức thư dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp.

năng lực chính trong mô hình kinh doanh

 

Thư gởi Mr CEO
NĂNG LỰC CHÍNH TRONG MÔ HÌNH KINH DOANH – ĐƯỜNG QUANG & BỤI RẬM

Dear Mr CEO,

Trong mô hình kinh doanh, Năng Lực Chính (Key Capabilities) là một trong 4 những thành tố cốt lõi đóng vai trò quan trọng.

Bạn không thể thành công trên thương trường nếu không xác định được những Năng Lực Chính nào cần phải có để vận hành mô hình kinh doanh của mình. Một khi xác định được những năng lực chính, doanh nghiệp sẽ tìm cách sở hữu nó thông qua phương án 3B: build (xây dựng), borrow (vay mượn, hợp tác), buy (mua).

Mr CEO, bạn có thể đặt câu hỏi: Năng Lực Chính dùng để làm gì?

Công dụng của năng lực chính

Trong The Business Model Map, bạn sẽ thấy Năng Lực Chính dùng để thực hiện 2 nhóm hoạt động chính như sau:

THE BUSNESS MODEL MAPNhóm hoạt động tạo ra giá trị (Value creation)

Đây là những hoạt động nhằm tạo ra giá trị mà doanh nghiệp đã cam kết với khách hàng. Những giá trị đó được tuyên bố thông qua Giải Pháp Giá trị cho Khách hàng (Customer Value Propositions). Có 3 nhóm hoạt động chính tạo ra giá trị.

Nhóm 1 là hoạt động vận hành liên quan đến sản xuất, cung cấp sản phẩm, hay tạo ra dịch vụ cho khách hàng. Ví dụ nếu bạn sàn xuất giày thì đó là hoạt động sản xuất giày, hoạt động quản lý nguồn cung ứng. Nhưng nếu bạn kinh doanh giày mà không sản xuất như Nike thì hoạt động chính là quản lý các đối tác gia công. Đối với dịch vụ business coaching thì hoạt động vận hành là thiết kế chương trình…

Nhóm hoạt động thứ 2 là các hoạt động “giải quyết vấn đề” cho khách hàng. Những hoạt động này phù hợp cho các loại hình kinh doanh dịch vụ như đào tạo, chữa bệnh, tư vấn, coaching, làm đẹp… Đây là các hoạt động mà doanh nghiệp mang dịch vụ đế cho khách hàng, ví dụ như thực hiện các phiên coach trong dịch vụ business coaching, hoạt động khám chữa bệnh…

Nhóm hoạt động thứ 3 là nhóm hoạt động xây dựng nền tảng, mạng lưới trong mô hình kinh doanh. Ví dụ như các hoạt động R&D nếu bạn kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm…

Nhóm hoạt động liên quan đến hành trình khách hàng

Nhóm hoạt động thứ 2 là các nhóm hoạt động liên quan đến hành trình khách hàng hay nói cách khác là các hoạt động marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm mục đích thu hút và phát triển khách hàng.

Từ những hoạt động chính đó thì bạn xác định được những Năng Lực Chính cần thiết cho mô hình kinh doanh của mình.

Các năng lực chính trong mô hình kinh doanh

Mỗi một mô hình kinh doanh khác nhau thì cần những Năng Lực Chính khác nhau.

Các Năng Lực Chính phải bảo đảm 4 yếu tố như sau:

– Chuyên biệt

– Khó sao chép

– Có giá trị cho khách hàng

– Có khả năng nhân rộng

Ví dụ minh họa

Công ty bạn tôi kinh doanh trong lĩnh vực môi giới hàng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Chuỗi cung ứng trong mô hình kinh doanh của bạn ấy là Nhà Máy Sản Xuất – Môi giới – Công ty nhập khẩu Hàn Quốc – Retailers. Ban đầu việc kinh doanh rất thuận lợi vì các công ty nhập khẩu không có nhiều thông tin về thị trường Việt Nam. Họ phải trông cậy vào bạn tôi để tìm kiếm các nguồn hàng có chất lượng cao, giá tốt. Việc kinh doanh của bạn ấy dựa vào Năng Lực Chính là tìm kiếm nguồn hàng tốt. Tuy nhiên sau này việc kinh doanh trở nên vô cùng khó khăn vì thông tin trở nên dễ dàng, công ty nhập khẩu trực tiếp đến nhà máy sản xuất hoặc ngược lại nhà máy sản xuất dễ dàng tiếp cận với khách hàng. Năng Lực Chính của công ty bạn tôi bây giờ không còn giá trị cho khách hàng nữa và dễ bị sao chép. Doanh thu sút giảm trầm trọng. Trong cơn bĩ cực, bạn ấy tìm đến tôi. Sau khi phân tích và thiết kế các mô hình kinh doanh khác nhau, tôi hướng dẫn bạn ấy chuyển đổi mô hình kinh doanh. Từ mô hình broker – nhà môi giới – truyền thống chuyển sang mô hình Extended R&D. Công ty bạn ấy không đơn thuần là broker tìm kiếm nguồn hàng mà trở thành bộ phận R&D sản phẩm cho các retailers tại Hàn Quốc. Nguyên tắc là bạn ấy sẽ phối hợp với các công ty nhập khẩu tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng tại Hàn Quốc sau đó chủ động đưa ra các mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị trường Hàn Quốc đến cho retailers. Như vậy công ty bạn ấy trở thành 1 bộ phận R&D cho các retailer nhưng không nhận lương. Công ty bạn ấy trở thành bộ phận R&D mở rộng của các retailers.

Trong mô hình kinh doanh Extended R&D, doanh nghiệp bạn tôi cần sở hữu các Năng Lực Chính khác so với mô hình broker truyền thống. Đó là năng lực phân tích, đánh giá, thấu hiểu thị trường và phát triển concept. Đây là những năng lực chuyên biệt, khó sao chép, tạo giá trị cho khách hàng. Từ đó doanh thu bạn ấy tăng trưởng rất tốt và ổn định.

Năng Lực Chính là một trong những thành phần quan trọng để doanh nghiệp có thể cạnh tranh bằng mô hình kinh doanh với tư duy hệ thống nhằm có thể chiến thắng trên thương trường hơn là vất vả cạnh tranh bằng giá hay chất lượng sản phẩm như cách đại đa số các doanh nghiệp khác vẫn làm.

Mr CEO, bạn đã sẵn sàng để cạnh tranh bằng mô hình kinh doanh chưa hay là cứ khốn khổ cạnh tranh bằng giá và chất lượng?

Sao không đi đường quang mà cứ đâm vào bụi rậm?

SG 4/12/2021

Mr Coach

Lâm Bình Bảo

CEO B Coaching

#BusinessCoaching#MoHinhKinhDoanh

088 822 9022